jueves, 18 de abril de 2013

Certificat d´Eficiència Energètica - Abril´13
El 13 de abril va ser publicat al BOE el Real Decreto 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica dels edificis. Aquest reial decret estableix l’obligació de posar a disposició dels compradors o usuaris dels edificis un certificat d’eficiència energètica, amb una vigència màxima de 10 anys, que haurà d’incloure informació objectiva sobre l’ecoeficiència d’un edifici, amb la finalitat que els propietaris o arrendataris puguin comparar-la i avaluar-la.
Aquest certificat serà exigible per als contractes de compravenda o arrendament a partir de l’1 de juny del 2013.

Si esteu interessats en sol.licitar aquest certificat ja disposem de tècnics qualificats a l´efecte. Demaneu-nos informació.

Notícia extreta de la pàgina Oficial del Col.legi d´Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona i Província www.apibcn.cat de data 18.04.2013. Dep. de Comunicació.-